Начало Учебен процес
Курсов проект - софтуерни технологии

Анотация

ECTS кредити: 2                                                                                 
Седмичен хорариум:
  0+3+0
Форма на контрол: защита на проекта                                   
Вид на формата
:  писмен и устенМетодично осигуряване:
Катедра “Компютърни науки и технологии” (КНТ)
Факултет по изчислителна техника и автоматизация

Лектор: Доц. д-р инж. Митко М. Митев                 Катедра КНТ; тел: 383-616.
E-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите


Анотация:
Целите на проекта са:
Курсовият проект по дисциплината ”Софтуерни технологии” има за цел да превърне получените теоретични знания в практически умения. Проектирането е  свързано с разработката на техническо задание, на функционални, информационни и програмни спецификации, програмотехника, методи за тестване, обработка на грешки и документиранеОбекти на проектирането са конкретни задания /индивидуални или групови/ свързани с разработката на ActiveX контроли, на Desktop приложения и WEB базирани приложения. Средствата за проектиране са VB.NET, ADO.NET и ASP.NET

Кратко съдържание:
Разработката на всеки проект протича в следните фази:
1. Задаване на задание на всеки студент.
2. Обсъждане на особености на алгоритъма.
3. Уточняване на входния и изходния интерфейс.
4. Уточняване на набора входни данни.

Форми на учебен процес:
Курсовото проектиране е свързано със самостоятелна работа на студента по индивидуално задание или в условията на екипност при задание за колективна разработка. Проектът обхваща всички етапи свързани с разработката на програмно осигуряване. За успешното провеждане на курсовото проектиране на студента са осигурени регламентирани седмични консултации по предварително разработен план.
Студентът може да разработи курсовия си проект в залите за свободен достъп или при домашни условия. За целта е необходимо да се инсталира NET средата включваща VB.NET, ADO.NET и ASP.NET. Техният задължителен състав зависи от заданието.
При разработката на проекта могат да се ползват лекциите по “Софтуерни технологии” и други изучавани дисциплини, специализирана литература и помощните средства на NET среда.
Курсовият проект включва: техническа документация, текст на програмната част, протоколи от проведени тестове, компилиран продукт и инсталационна програма /при необходимост/. Проектът се демонстрира и проектните решения се защитават. Резултатите се оценяват.