Начало Учебни курсове

Компютърни курсове, провеждани от катедра

"Компютърни науки и технологии" при Технически Университет – Варна

  
  Курсовете се провеждат от квалифицирани преподаватели на катедрата с най-съвременна техническа база.