Начало
EXPO2008
 

   От 3 до 8 ноември в рамките на БАИТ ЕКСПО 2008 се проведе 7-то Научно - образователно Експо “Българските университети и технологични инкубатори – център на иновационни ИКТ разработки”.

   Студентски колектив от катедра “Компютърни науки и технологии” – Венцислав Николов, Метин Хасанов и Светла Данаилова с ръководители доц. Надежда Рускова и гл.ас. Христо Вълчанов участва на изложението с проект на тема “SINAP - система за интелигентно предсказване на екологични замърсявания”.

    В оспорвана конкуренция заедно с други 11 проекти от български университети, представеният проект спечели трета награда за най-добра иновационна разработка, определена от авторитетно жури от представители на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), ICT Media и МИИО.Нашият проект спечели и награда на Microsoft – България за най-добра разработка на проект върху технологии на Microsoft.

 

 

 

 

 

 

 

   Проектът SINAP (System for Intelligent Nature Analyzing and Prediction) е разработен с последните технологии на Майкрософт и представлява софтуер за прогнозиране на екологични замърсявания, чрез систематизиране на данни и анализ на динамиката на развитието им в миналото. Проектът има за цел да определя тенденциите в развитието на определени процеси в природата, които биха могли да бъдат рискови за възникване на бедствия и унищожаване на природата. На базата на новаторски подходи и изчислителни структури се използва теорията за анализ на стохастични процеси, което дава възможност за прогнозиране с висока точност и различна вероятностна оценка. Предоставени са възможности за отчитане на различни външни фактори оказващи влияние върху анализираните процеси както и валидиране на извлечените знания. Използването на Интернет технологиите и разделянето на функциите на системата в административна и клиентска част дава възможност за изграждане на система за контрол и уведомяване за предприемане на мерки срещу екологични бедствия.

    За реализирането на "SINAP"  са използвани последните технологии на Майкрософт в изграждането на съвременни софтуерни продукти -  .NET Framework 3.0, VS2008, WPF, SQL Server, LINQ, с които се улеснява поддръжката и разширяемостта на системата.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  Презентация   PowerPoint show