Начало Международни проекти
 Logo1
European Thematic Network

539461-LLP-1-BG-ERASMUS-ENW

FUTURE EDUCATION AND TRAINING IN COMPUTING: HOW TO SUPPORT LEARNING AT ANYTIME ANYWHERE (FETCH)

(БЪДЕЩЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТИНГ: КАК ДА ПОДПОМАГАМЕ УЧЕНЕТО НАВСЯКЪДЕ И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ)

 Logo2

Продължителност: 01.10.2013 - 30.09.2016

Официален сайт: http://fetch.ecs.uni-ruse.bg

Координатор: Русенски университет "Ангел Кънчев"

Участници: 67 организации от 35 държави

Участници в проекта от ТУ-Варна: катедра "Компютърни науки и технологии"

Постер: (.pdf)

Презентация:(.ppt)