Начало Международни проекти

През месец юни 2001 г. към катедра "Компютърни науки и технологии" бе създадена Локална Мрежова Академия, която провежда обучение в съответствие с учебната програма на фирма CISCO Systems (САЩ) - световен лидер в областта на компютърните мрежи и Интернет. В Академията се организират 4 семестрови курсове, по 70 учебни часа на семестър, в които се прави подготовка за получаване на международно признатите сертификати на CISCO Systems.

С основното участие на преподаватели от катедрата към ТУ - Варна бе оборудвана съвременна учебна компютърна лаборатория със средства на френска организация по информатика. От началото на 2002 г. в тази лаборатория се провеждат курсове на френски език по "Администриране на компютърни мрежи" и "WEB дизайн", в съответстие с международни учебни програми. 

В катедрата се провежда обучение по "Oracle бази данни" по програмата на фирма Oracle - САЩ. Софтуерът и учебната документация са получени безвъзмездно от фирмата.

От 2003 г. катедра "Компютърни науки и технологии" има споразумение със световния лидер в областта на програмните технологии Microsoft за обучение на студенти и специалисти по Microsoft учебни програми. В съответствие със споразумението катедрата ще получава регулярно и безвъзмездно софтуер и учебна документация от Microsoft. повече>>