Начало Международни проекти

Катедрата поддържа връзки с Технически университет - Лисабон и вече втора година изпраша студенти-дипломанти от специалността за подготовка на дипломните си работи в Лисабон.

Катедрата има сключен договор по програмата ERASMUS с катедра "Информатика" на Технически университет - Магдебург за обмен студенти и преподаватели.