Начало Научни изследвания
Съобщение

От 18 до 19.03 в ТУ-Габрово се проведе първа кръгла маса по проект BG 051PO001-3.3.04/13 "Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки". Темата на срещата беше "Сътрудничество между бизнеса и науката". Представител от бизнеса за Варна беше фирмата "Варна Бизнес Сървисъс".