Начало Учебен процес

Специалност "Компютърни системи и технологии"

катедра "Компютърни науки и технологии"

  

Специалността “Компютърни системи и технологии” ще Ви подготви да бъдете напълно конкурентно способни в България и в чужбина като:
    • Компютърни хардуерни и софтуерни инженери
    • Разработчици на програмно осигуряване
    • Системни и мрежови администратори 
    • Web дизайнери и Интернет програмисти

Вие можете да специализирате по: компютърни системи и мрежи; микроконтролери за управление; системно администриране; приложен софтуер на базата на С++, С#, Java; бази данни и приложения върху тях (Oracle, Access, SQL Server); мултимедийни системи, изкуствен интелект, Интернет приложения.

 
  
Учебен план на специалност "Компютърни системи и технологии" 
Кратки анотации на дисциплините от учебния план
 
Презентация   PowerPoint show