Начало Учебен процес

Учебни

 материали

 
   
  КОМПИЛАТОРИ И ИНТЕРПРЕТАТОРИ
 
  
   
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

 
   
    
 

ООП - I част

  
    
 

ООП - II част

  
    
  Виртуализационни технологии  
   
    
  

Извличане на информация в Интернет

  
    
  Компютърна и мрежова сигурност
  
   
    
 

Принципи на операционните системи

  
   
 

Разпределени и мрежови операционни системи

  
   
 

Многопотребителски операционни системи

  
   
 

Разпределено програмиране

  
   
 

Паралелно програмиране

  
   
 

Цифрова схемотехника

  
   
    
 Microsoft Мрежови инфраструктури   
   
    
 Компютърни архитектури   
   
  
  Проектиране на компютърни мрежи
 
  
  Системи за бизнес моделиране и симулация
 
  
  Електронна търговия
 
  
  Компютърни мрежи
 
  
 Основи на компютърните комуникации
 
  
  Интернет сървъри и услуги
 
  
  Мрежово администриране
 
  
  Безжични комуникации
 
  
  Учебна практика
 
  
  Софтуерни технологии в Интернет
 
  
  Графични системи
 
  
  Компютърна графика
 
  
  Програмни спецификации
 
  
  Езикови процесори
 
  
  Проектиране на потребителски интерфейси
 Упражнение 1

Упражнение 2

Упражнение 3

Упражнение 4

Упражнение 5. Създаване на анкета за оценяване на потребителски интерфейс на приложение

  
  Банкови и финансови системи
 
  
  Изкуствен интелект
 
  
  Програмни системи
 
  
  Програмни технологии в Интернет