Начало

Разпределение на студентите от 3 курс в нови групи за учебната 2017/2018 год.

КСТ, 1а

КСТ, 1б

КСТ, 2а

КСТ, 2б

КСТ, 3а

КСТ, 3б

СИТ, 1а

СИТ, 1б

СИТ, 2а

СИТ, 2б

СИТ, 3а

СИТ, 3б