Home Контакти
There are no translations available

  Адрес:
 

9010 Варна

ул. "Студентска" № 1

Технически университет - Варна

http://www.tu-varna.bg

  
 Ръководител катедра КНТ: доц. д-р инж. Христо Вълчанов
  Телефон:
  +359 52 383 278, +359 52 383 424
  E-mail:
   This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
  Стая:
  309ТВ/102ТВ
  
 Технически секретар: инж. Виолета Иванова
  Телефон:
  +359 52 383 621
  E-mail:
   This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
  Стая:
  309ТВ
  
 Ръководител катедра СИТ: доц. д-р инж. Виолета Божикова
  Телефон:
  +359 52 383 616
  E-mail:
   This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
  Стая:
  309ТВ/310ТВ
  
 Технически секретар: Ана Христова
  Телефон:
  +359 52 383 621
  Стая:
  309ТВ