Начало Академичен състав КНТ

Доц. д-р инж. Слава Миланова Йорданова

 
  
За контакти ст. 406Т
 тел. 383-638
 e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
   
Образование и
обучение

2006г. - доцент, научно направление 02.21.07 “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”. 
2000г. - доктор, научно направление 02.21.07 “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”. 
1972-1977, ВМИ Варна, катедра „Радиотехника”,
магистър - инженер

   
Област на
преподавателска
дейност

Информатика
Цифрова схемотехника
Програмиране

   
Област на научна
дейност

Програмиране и използване на компютри
Мултимедия и обработка на изображени
Алгоритми за обработка на изображения

   
ЕзициРуски, английски
   
 
   
Публикации

М. Стоева, Сл. Йорданова, “Организация на система за високоскоростна обработка на бази данни от медицински изображения” – Списание ”АСКЛЕПИЙ” – Международен годишник по обща теория на медицината – том XV – София, 2003г., Стр. 52-56


М. Стоева, Сл. Йорданова, ”Необходимост от изследване на базите данни от медицински изображения”- Списание ”АСКЛЕПИЙ” – Международен годишник по обща теория на медицината – том XV – София, 2003г., Стр. 49-51


Yordanova Sl., Stoeva M., ”Adaptive technique for image compression using visual criteria for transmition of standing images” - София, Списание: “Annual School. Lectures” – Imternational Jurnal, Volum 23, Number 1, 2003г., Стр. 100-102


Stoeva M., Yordanova Sl., ”Modeling and Knowledge Representation in Image Databasez” - София, Списание: “Annual School. Lectures” – Imternational Jurnal, Volum 23, Number 1, 2003г., Стр. 33-35


Йорданова Сл., Костов Н., “Множества на Жюли за трансцендентни изображения”, списание: “Компютърни науки и технологии”, брой 1, Издание на ТУ-Варна, 2003г., Стр. 52-56


Н. Костов Сл. Йорданова, “Характеристики и приложение на турбо кодове”, Списание: “Компютърни науки и технологии”, брой 1, Издание на ТУ-Варна, 2003г., Стр. 63-67


М. Стоева, Сл. Йорданова, “Modeling and Representationbin image Databases”- Annual Proceedings of Techical university in Varna, 10-11, October, 2003г., Стр. 86-90


Йорданова Сл., “Автоматизирана информационна система за ремонтно- технологична дейност “ПАРАХОДСТВО БМФ”, Списание: “Машиностроителна техника и технологии”, брой: 2 – Научно-технически съюзи – Варна, 2003г., Стр. 92-94

Костов Н., Йорданова Сл., “Софтуерно моделиране на диференциални АЦП, в средата на Matlab”, списание: “Компютърни науки и технологии”, брой 1, Година 2, Издание на ТУ-Варна, 2004 г

Yordanova Sl., Stoeva M., “Problemes Connected with Ortogonal Transformations and Image Compression”, The 12th International Scienrific and Applied Science Conference “Еlectronics – ЕТ-2003”, Bulgaria, Sozopol, 24-26, September, 2003г., Стр. 78-83


Stoeva M., Yordanova Sl.,,“Spatial Similarity Investigation of Image Objects”, The 12th International Scienrific and Applied Science Conference “Еlectronics – ЕТ-2003”, Bulgaria, Sozopol, 24-26, September, 2003г. Стр.72-77


Yordanova Sl., Stoeva M., “Julia Multitudes And Theirs Computer Design”, XXXVIII International Scientific Conference of Information Communication and Energy Systems and Technologies – Bulgaria, Sofia, 16-18, October, 2003, Стр. 341-343


Stoeva M., Yordanova Sl., “Retrieval by Spatial Similarity in Image Databases”, XXXVIII International Scientific Conference of Information Communication and Energy Systems and Technologies – Bulgaria, Sofia, 16-18, October 2003, Стр. 287-290


Йорданова Сл., Стоева М., “Дизайн и разработка на WEB сайт за районен съд град Козлодуй”, Научна конференция с международно участие Технически Университет - Варна, 10-11, Oктомври, 2003г., Стр.119-123


Kostov Н., Yordanova Sl., “A novel hybrid ARQ scheme using randomly interleaved product codes“, XXXIX International Scientific Conference of Information Communication and Energy Systems and Technologies, Makedonia, 6-9, June, Bitola, 2004 Стр. 38-41


Kostov Н., Yordanova Sl., “WEB базиран тамплет за комуникационни приложения и обучение“, XXXIX International Scientific Conference of Information Communication and Energy Systems and Technologies, Makedonia, Bitola, 6-9, June, 2004.,Стр.715-716

Йорданова Сл., Донев В., “Цифрова схемотехника” – Курс лекции, Издателство при ТУ – Варна, 2004г. ISBN 954-20-0283-I

Йорданова Сл., Донев В., Стоева М., Илиева Д., Върбанов Г., Иванова К., “Кратък справочник и сборник задачи по ИНФОРМАТИКА”, Варна, Издателство “МАЛЕО-63”, 2005г 


Yordanova Sl.,Donev V.”Program System for Stude of Surfacas’ Mikro Geometry” XVI International Scientific Conference of Information Communication and Energy Systems and Technologies – Bulgaria, Sofia, 29June -1 July , 2006, Стр. 345-346