Новини

За дипломирани студенти

03-11-2017

Всички дипломирали се студенти през месец септември 2017г. от специалност „КСТ“ – ОКС „бакалавър” и специалност „КМК” – ОКС „магистър” в срок от 06.11.2017 год. до 17.11.2017 год. да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование в стая 309ТВ от 8:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа.

Всички дипломирали се студенти през месец юни 2017г. от специалност „КСТ“ – ОКС „бакалавър” и специалност „КМК” – ОКС „магистър” могат да получат готовите си дипломи за висше образование в стая 303А ЕФ от 8:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа, срещу обходен лист и лична карта. Тел. за връзка 052/383-680.