Новини

V-та Научна конференция "Компютърни науки и технологии"

05-06-2018

На 28 и 29 септември 2018г.се проведе V-та научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии". Конференцията се проведе съвместно с честване на 30-годишнината от първия випуск на специалност "Изчислителна техника" в ТУ-Варна. Към сайта на конференцията >>