Новини

На вниманието на дипломираните студенти през м. Юни 2018

14-09-2018

УВЕДОМЯВАМЕ

всички дипломирали се студенти през месец юни 2018г. от специалност „КСТ“ – ОКС „бакалавър” и специалност „КМК” – ОКС „магистър”,  че дипломите им са готови.
Желаещите да ги получат преди официалната промоция могат да заповядат в 303а на ЕФ с попълнен обходен лист и лична карта!
тел. за връзка 052/383-621