Новини

На вниманието на дипломираните студенти

14-09-2018

УВЕДОМЯВАМЕ

 всички дипломирали се студенти през месец юни 2018г. от специалност „КСТ“ – ОКС „бакалавър” и специалност „КМК” – ОКС „магистър”, в срок от 18.09.2018г. до 28.09.2018г. да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование в стая 309ТВ от 8:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа.
тел. за връзка 052/383-621