Новини

На вниманието на дипломираните студенти през м. Септември 2018

19-11-2018

У В Е Д О М Я В А М Е
всички дипломирали се студенти през месец септември 2018г. от специалност „КСТ“ – ОКС „бакалавър” и специалност „КМК” – ОКС „магистър” могат да получат готовите си дипломи за висше образование в стая 303А ЕФ от 8:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа, срещу обходен лист и лична карта.
тел. за връзка 052/383-680