Новини

На вниманието на дипломираните студенти през м. Януари 2019

19-11-2018

У В Е Д О М Я В А М Е
всички дипломирали се студенти през месец януари 2019 год.от специалност „КСТ“ – ОКС „бакалавър” и специалност „КМК” – ОКС „магистър” в срок от 18.02.2019 год. до 01.03.2019 год. да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование в стая 309ТВ от 8:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа.
тел. за връзка 052/383-621