Новини

Промоция на Факултета по изчислителна техника и автоматизация (ФИТА)

06-03-2019

На 29.03.2019г. от 10:00 часа в зала 1, Фестивален комплекс, Варна ще се състои Тържествена церемония за връчване на дипломите ВИПУСК 2018 г. на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, от специалности към катедри:

Автоматизация на производството, техн. изпълнител тел. 0894663002
Електронна техника и микроелектроника, техн. изпълнител тел. 052 383 517
Комуникационна техника и технологии, техн. изпълнител тел. 052 383 517
Компютърни науки и технологии, техн. изпълнител тел. 052 383 621
Софтуерни и интернет технологии, техн. изпълнител тел. 052 383 608

В срок от 05.03.2019г. до 22.03.2019г. абсолвентите е необходимо да се подпишат в книгата за регистриране на дипломи срещу обходен лист и лична карта в стая 303аЕ от 8:30 до 12:00ч. или от 13:00 до 16:00ч., тел. за връзка: 0878148161, 052383680.

Moля абсолвентите да потвърдят участието си в промоцията на техническите изпълнители към катедрите в срок до 22.03.2019 г.

Всички абсолвенти, които не са се подписали на дипломите си за висше образование, могат да го направят в срок до 15.03.2019г. в стая 303аЕ от 8:30 до 12:00ч. или от 13:00 до 16:00ч.

На 29.03.2019 г. от 8:30ч. до 9:30ч. във фоайето на Фестивалния комплекс ще се раздават тоги срещу подпис и документ за самоличност.