Новини

За магистри дипломанти

01-09-2019

Срокове за дипломни задания и защити за ОКС "Магистър" - 2 курс и ОКС "Бакалавър" с утвърдено право на явяване на защита м. януари 2020.