Новини

За дипломирани юни и септември 2019

17-01-2020

Дипломиралите се студенти през месеци юни и септември 2019 могат да получат своите дипломи в стая 303а на ЕФ срещу лична карта и обходен лист.