Новини

Информация за учебния процес

16-03-2020

Здравейте колеги,

поради извънредната обстановка в страната, учебните занятия преминават в дистанционна и/или електронна форма на обучение. Ако по някои дисциплини има възможност за електронна форма (през платформа) ще бъдете уведомени от преподавателя за това на тези ви мейли.
Дистанционната форма се изразява в предоставяне на лекции и упражнения като презентации, задачи и указания, които ще бъдат качвани на сайта на катедрата http://cs.tu-varna.bg в секцията "Учебни материали". Тези материали са за самостоятелна подготовка. Ако имате конкретни въпроси към някой преподавател, неговият мейл е на сайта ни.
За дисциплините, за които има издадени хартиени ръководства, тези ръководства ги има и е трябвало да се закупят от книжарницата в ЕФ.

За студентите от 3 курс: Писмата за специализиращата практика, само подписани от фирмите, изпращайте сканирани/заснети по мейла на отговорниците ас. Галина Найденова (galina.naydenova@tu-varna.bg) и ас. Илиян Бойчев (i.boychev@tu-varna.bg). Формираните групи за учебната 2020/2021 за 7 и 8 семестър са в секцията "Документи".

СЛЕДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА НА САЙТА НА КАТЕДРАТА И НА УНИВЕРСИТЕТА!

Поздрави, пазете се, пазете другите и спазвайте указанията!

доц. Христо Вълчанов, р-л катедра "КНТ"