Новини

Информация за условни изпити

18-05-2020
  • Условните изпити по ОС за "КСТ" и ПОС за "СИТ" ще се провеждат под формата на тест в системата за е-обучение на ТУ-Варна. Студентите трябва да проверят валидността на техните акаунти. Датата на провеждане е 02.06.2020г. от 9:00. Брой въпроси - 50 (100 точки), продължителност 100 мин.