Новини

За дипломирани студенти през юли 2020

28-08-2020

Всички дипломирали се през месец юли 2020 г. студенти, ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование от специалности КСТ и КМК в срок от 31.08.2020 г. до 11.09.2020 г., в ст. 303 А ЕФ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

тел. за връзка 052/383-680,0878148161 секретар ФИТА - ДОБРИНКА РАЛЧЕВА