Новини

Стипендии на Фондация "Еврика"

11-09-2020

За осемнадесета поредна година се стартира конкурсната кампания за
определяне на носителите на именните стипендии на Фондация "Еврика" в размер
на 2 300 лв. годишно. Стипендиите са вече в единадесет области, като
най-новата носи името на акад. Благовест Сендов и е за постижения в
изчислителната математика и математическото моделиране.

В резултат на постъпило целево дарение, за втора година след конкурс и по
правилата за отпускане на именни стипендии ще се определи още един носител на
специална стипендия: "Акад. Александър Теодоров - Балан" в размер на 2300
лв. за студент по българска филология и литература.
Повече информация може да намерите в официалния сайт на Фондация "Еврика"
на адрес:  <http://www.evrika.org/?p=3742> http://www.evrika.org/?p=3742

 

Краен срок за подаване на документи - 15 октомври 2020 г.