Новини

За дипломирали се ОКС "Бакалавър" и "Магистър" през месец ЯНУАРИ 2020

01-10-2020

Всички дипломирали се ОКС "Магистър" и ОКС "БАКАЛАВЪР" през месец ЯНУАРИ 2020г. могат да получат дипломите си в стая 303А ЕФ от СЕКРЕТАР ФИТА с попълнен обходен лист за редовно обучение.