Академичен състав

teacher img

доц. д-р инж. Владимир Николов Николов


nikolov_vn@tu-varna.bg
052 383 621
513А Е

Образование и обучение

2007г. Доцент, Научно направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", научна специалност „Обектно-ориентирано програмиране”, ТУ-Варна
1995г. Доктор, Научно направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", научна специалност „Логическо програмиране“,ТУ-София
1993г. Сертификат за специализация в Германия в областта на паралелните компютърни системи
1981г. Магистърска степен, ВМЕИ-Варна, специалност “Автоматизация на производството”

Област на преподавателска дейност

Програмни системи и езици
Експертни системи
Дискретни структури
Обектно-ориентирано програмиране
Обектно-ориентирани приложения
Бизнес приложения

Област на научна дейност

Методи за анализ на поведението на дискретните системи в реално време.
Ефективност на компютърните системи
Дискретно програмиране и симулации
Логическо програмиране
Методи за представяне и имплементация на знанията

Публикации

  • Nikolov V., Glavchev E. XXVI STUDENT PROGRAMMING CONTEST IN BULGARIA - ANALYSIS OF RESULTS, сп. "Computer science and technologies", 1/2014, ТУ – Варна, България, 2014
  • Nikolov S, Nikolov V, Antonov A, A Constraint-based Approach for Analysing Financial Market Operations, ACM International Conference Proceedings series - V.767, 2013, Ruse, Bulgaria, 231-238
  • Sotirov L, S Sotirova, S Nikolov, V. Nikolov, T. Ruskov, I. Ruskov, Computer mathematical algorithm for the solution of the general second problem of portfolio selection under Risk-Part 1-Theory, "Computer science and technologies", 1/2013, ISSN 1312-3335, ТУ – Варна, България, 2013
  • Sotirov L, S Sotirova, S Nikolov, V. Nikolov, T. Ruskov, I. Ruskov, Computer mathematical algorithm for the solution of the general second problem of portfolio selection under Risk-Part 2 - Applications, сп. "Computer science and technologies", 1/2013, ISSN 1312-3335, ТУ – Варна, България, 2013

Допълнителна информация

Езици

Английски, руски


Автобиография