Академичен състав

teacher img

гл. ас. д-р инж. Лъчезар Илиев Георгиев


lig@tu-varna.bg
052 383 628
405T

Образование и обучение

2013 г. Доктор, научно направление „Комуникационна и компютърна техника “, дисертационен труд на тема „Изследване на синхронизацията на темпото при запис на MIDI-файл и възпроизвеждане на звукови файлове“
1984 г. ВМЕИ–Варна, специалност „Радиотехника“.

Област на преподавателска дейност

Основи на цифровата и микропроцесорна техника
Микропроцесорни системи и устройства
Микропроцесорна техника
Компютърни архитектури

Област на научна дейност

Цифрова обработка на звукови сигнали, компютърна музика и MIDI
Системно програмиране
Компютърни архитектури
Акустика

Публикации

  • Георгиев Л., „Виброакустично определяне на предавателните числа на редуктори“, Сборник доклади на Национална конференция “Акустика 2016”, стр. 63-66
  • Георгиев Л., „За някои аспекти на влиянието на кутията върху шума и вибрациите на компютъра“, Сборник доклади на Национална конференция “Акустика 2015”, стр. 149 – 152
  • Gueorguieff, L., Antonov, P., “Tempo Map Retrieval from the MIDI Clock Stream”, Proceedings of the XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, vol. 1, pp. 145–148
  • Gueorguieff, L., Antonov, P., “Qualimetric ITU-R BS.1387 assessment of real-time audio scaling algorithms”, Computer and Communications Engineering, No. 2 / 2012, pp. 39–41.

Допълнителна информация

Езици

Руски, английски


Автобиография