Академичен състав

teacher img

ас. инж. Петко Генчев Генчев


p.genchev@tu-varna.bg
052 383 675
406Т

Образование и обучение

2018г. Асистент, катедра "КНТ"
2018г. Докторант по научна специалност 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Технически университет - Варна
2012г. IRCA сертифициран курс за водещи одитори на Системи за управление на качеството (ISO 9001:2008).
2011г. IRCA сертифициран курс за водещи одитори на Системи за управление на информационната сигурност (ISO 27001:2005).
1983г. ВМЕИ Варна, катедра „Радиотехника” - магистър инженер

Област на преподавателска дейност

Микропроцесорна техника
Микропроцесорни системи
Микропроцесори
Компютърни архитектури
Организация на компютъра
Организация на компютъра и компютърни архитектури
Обектно-ориентирано програмиране-2 част”

Област на научна дейност

Информационна сигурност
Управление на риска

Публикации

  • Генчев П., М. Карова, Оценка на риска в системи за управление на сигурността на информацията – същност и насоки, Пета научна конференция с международно участие „Компютърни науки и технологии“ 28-29 септември,2018, брой 2, ISSN 1312-3335, стр. 96 – 104, 2018..

Допълнителна информация

Езици

Английски, руски