Академичен състав

teacher img

ас. инж. Петко Генчев Генчев


p.genchev@tu-varna.bg
052 383 675
406Т

Образование и обучение

IRCA сертифициран курс за водещи одитори на Системи за правление на качеството(ISO 9001:2008).
IRCA сертифициран курс за водещи одитори на Системи за управление на информационната сигурност (ISO 27001:2005).
ВМЕИ Варна, катедра „Радиотехника” - магистър инженер

Област на преподавателска дейност

Микропроцесорна техника
Обектно-ориентирано програмиране-2 част”
Микропроцесорни системи
Средства за управление и диагностика на периферни устройства
Контрол и диагностика на ЕИМ                                        
Основи на цифровата и микропроцесорна техника      
Цифрови и логически схеми

Област на научна дейност

Информационна сигурност
Управление на риска

Допълнителна информация

Езици

Английски, руски