Академичен състав

teacher img

ас. инж. Галина Тодорова Найденова


galina.naydenova@tu-varna.bg
383 621
104T

Образование и обучение

2017г. Асистент, катедра „КНТ“
2005г. Докторант по научна специалност 5.3 Комуникационна и компютърна техника 02.21.07. Автоматизирани системи за обработка на информацияи управление
2003г. Магистър-инженер,Технически университет – Варна, специалност "Компютърни Системи и Технологии"

Област на преподавателска дейност

Диалогови системи
Проектиране на потребителски интерфейси

Област на научна дейност

UI / UX дизайн

Публикации

  • Naydenova Galina. Analysis and estimation corporate risk in non-financial institution. Risk management system for corporations; in proceeding of Five International Conference – Computer Science’2009, Part 2, November 05-06, 2009, Sofia, Bulgaria, pp: 342 - 347
  • Naydenova Galina; AntonovAnatoliy; Financial engineering platform for simulation future processes by means of Monte Carlo method. ISK’2010, June 24 -26, 2010, Varna, Bulgaria, pp: 98–107
  • Georgieva Galina, AntonovAnatoliy. Risk Management System for Corporation, In proceeding of Third International Bulgarian – Turkish Conference Computer Science’2006, Part 2, October 12-15, 2006, Istanbul, Turkeypp: 342 – 347
  • Naydenova Galina, AntonovAnatoliy. Development risk model and methods to estimate corporate risk. Risk management system for corporations,In proceeding ofFourth International Bulgarian – Greek Conference’2008, Part 3, September 18-19, 2008, Kavala, Greece, pp: 810 – 815
  • Naydenova Galina, Architecture of System for capital budgeting in non-financial institution,ICST’2010, Part 2, June 23 – 26, 2010, Ohrid, Makedonia, pp: 715 – 718

Допълнителна информация

Езици

Английски, Немски, Руски


Автобиография