Академичен състав

teacher img

ас. инж. Пламена Живкова Едрева


plamena.edreva@tu-varna.bg
052 383 424
102T

Образование и обучение

2017г. Магистър, "Компютърни мрежи и комуникации", Технически университет - Варна
2015г. Бакалавър, "Комуникационна техника и технологии", Технически университет - Варна

Област на преподавателска дейност

Основи на компютърните комуникации
Базово програмиране

Област на научна дейност

Компютърни комуникации

Допълнителна информация

Езици

Английски