Academic Staff

teacher img

Assistant Professor PhD Aydan Mehmed Haka


aydin.mehmed@tu-varna.bg
052 383 424
102Т

Education and training

2020 Ph.D. degree in Computer Science
2017 Master, Computer networks and communications, Technical University of Varna
2015 Bachelor, Computer systems and technologies, Technical University of Varna

Teaching subjects

Network Administration
Computer Networks
Internet Servers and Services
Computer Networks and Internet

Research areas

Wireless communications

Publications

 • Haka, A., Aleksieva, V., Valchanov, H. Camparative Evaluation of Mechanisms for Traffic Prioritization in LTE Networks. //Proceedings, 2019 16-th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), 6-8 June 2019, Varna, Bulgaria, pp: 406-410, ISBN: 978-1-7281-1412-5, IEEE Catalog number: CFP19L07-USB.
 • Haka, A., Aleksieva, V., Valchanov, H. Camparative Evaluation of Mechanisms for Traffic Prioritization in LTE Networks. //Proceedings, 2019 16-th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), 6-8 June 2019, Varna, Bulgaria, pp: 406-410, ISBN: 978-1-7281-1412-5, IEEE Catalog number: CFP19L07-USB.
 • Haka, Aydan. Simulation Franawork for Realization of Handover in LTE Network in Urban Area. //Proceedings of the 1st International Conference "Applied Computer Teachnologies" ACT 2018. Ohrid, Macedonia, 21-23 June 2018, pp: 122-126, ISBN 978-608-66225-0-3.
 • Haka A., Modified Simulation Framework for Realization of Horizontal Handover in LTE Cellular Networks. //53rd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2018) Proceedings of Papers, Sozopol, Bulgaria, June 28-30, 2018, Issue: 1, ISSN 2603-3259, pp. 158-161, ISSN Online: 2603-3267.
 • Хъкъ, А., Василев, Р. СИСТЕМА ЗА СИМУЛИРАНЕ НА МЕХАНИЗМА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНИЯ ПЪТ ПРИ 6LOWPAN ТЕХНОЛОГИЯ. //Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2018, Брой 1, стр. 17 - 23, ISSN 1312-3335.
 • Хъкъ, А. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ В LTE SCHEDULER. //Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2018, Брой 1, стр. 24 - 31, ISSN 1312-3335.
 • Aleksieva V., A. Haka, Simulation framework for realization of priority-based LTE Scheduler, Techsys 2017, Technical University of Sofia, brunch Plovdiv, ISSN Online: 2535-0048, pp. II-181-185.
 • Aleksieva V., A. Haka, Simulation framework for realization of priority-based LTE Scheduler, Journal Of The Technical University - Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria Fundamental Sciences and Application, 2017, Volume 23, ISSN 1310-8271, pp. 101-105.
 • Aleksieva V., Haka A., Modified Scheduler for Traffic Prioritization in LTE Network, Proceedings of the Second International Scientific Conference "Intelligent Information Technologies for Industry" (IITI'17), Volume 2, 2017, ISSN 2194-5357, pp. 228-238, ISSN Online: 2194-5365, pp. II-181-185.
 • Хъкъ, Айдън. Изследване на 4G клетъчни безжични мрежи. //Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2017, Брой 1, стр. 46 – 50, ISSN 1312 - 3335.
 • Хъкъ А., В. Алексиева, Моделиране на разпределяне на честотната лента в пасивни оптични мрежи //Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2016,бр.1, с. 45-51, ISSN 1312-3335.
 • Алексиева В., А. Мехмед, Симулатор на планировчик за приоритизация на трафика в WiMAX мрежи, UNITECH’15-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ,20 – 21 November 2015, GABROVO – vol. II, стр. 263-268, ISSN 1313-230X.

Additional information

Languages

English