Академичен състав

teacher img

ас. инж. Айдън Мехмед Хъкъ


aydin.mehmed@tu-varna.bg
052 383 424
102Т

Образование и обучение

2018г. Асистент, катедра "КНТ"
2017г. Mагистър, "Компютърни мрежи и комуникации", Технически университет - Варна
2015г. Bакалавър, "Компютърни системи и технологии", Технически университет - Варна

Област на преподавателска дейност

Компютърни мрежи
Интернет сървъри и услуги
Мрежово администриране
Компютърни мрежи и Интернет

Област на научна дейност

Безжични комуникации

Публикации

  • Хъкъ А., В. Алексиева, Моделиране на разпределяне на честотната лента в пасивни оптични мрежи // Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2016, ISSN 1312-3335
  • Алексиева В., А. Мехмед, Симулатор на планировчик за приоритизация на трафика в WiMAX мрежи, UNITECH’15 – INTERNATIONALSCIENTIFIC CONFERENCE, 20 – 21 November 2015, GABROVO – vol. II, стр. 263-268, ISSN 1313-230X

Допълнителна информация

Езици

Английски


Автобиография