Обучение

Доктор

Катедра “Компютърни науки и технологии” провежда обучение по ОНС “Доктор” по следните докторски програми в редовна и задочна форма на обучение:
  • Компютърни системи, комплекси и мрежи.
  • Системно програмиране.
  • Изкуствен интелект

Файлове