Лаборатории

Лаборатории

Катедра “КНТ” разполага с 13 лаборатории за провеждане на лабораторни занятия, като 6 от тях са специализирани за провеждане на научни изследвания.
 

Лаборатория по компютърни мрежи

Лабораторията е модернизирана през 2013г. с ново мрежово оборудване, дарение от фирма Reichle & De-Massari, която е един от водещите лидери на пасивно мрежово оборудване. Освен компютри лабораторията е осигурена със Cisco маршрутизатори и мрежово оборудване. Предназначена е за научни изследвания и обучение на студенти по дисциплини, свързани с компютърни мрежи и мрежови комуникации, както и по Академичната програма на Cisco Systems, провеждана от Cisco Академията при ТУ-Варна.

 


Лаборатория по Linux

При създаването си е оборудвана с компютри, рутери и мрежово оборудване по проекти с Междуправителствената Агенция по Франкофония N/Ref.:PS/INTIF/fr/20011112-050). Оборудването е модернизирано през 2014г. със съвременни компютърни конфигурации, VLAN комутатори и Cisco марщрутизатори със средства от магистърско обучение и дарение. На базата на виртуализационни платформи е изградена единствената в България “Виртуална мрежова лаборатория”. Лабораторията е предназначена за научни изследвания и обучение в областта на мрежовото администриране,  разпределеното програмиране както и по Академичната програма на Cisco Systems, провеждана от Cisco Академията при ТУ-Варна. Лабораторията се явява център за координация и представяне на различни дейности, свързани със свободно разпространяван софтуер, базиран на операционната система Linux.

 


Лаборатория Sun Microsystems

Лабораторията е оборудвана с мощна многопроцесорна сървърна машина с VMware виртуална инфраструктура и X-терминали, дарение от компанията Sun Microsystems. Използва се за изследвания и обучение по операционни системи, системно програмиране, компилатори и интерпретатори. 


Лаборатория по микроконтролери

Лабораторията е оборудвана от компанията Jonson Controls с компютри, микроконтролерни модули и разнообразни възли за управление. В лабораторията се провеждат изследвания и занятия по дисциплини, свързани с компютърна периферия, специализирани компютърни системи и микроконтролерни системи. 

Лаборатория по виртуални инфраструктури и мобилност

Лабораторията е оборудвана от Hewlett Packard с 22 броя tablet PC, мобилни мрежови устройства, многофункционални офис машини. Оборудването е получено като награда за спечелен проект към компанията Hewlett Packard по тяхната световна програма „Иновации в образованието”. В лабораторията се провеждат изследвания по създаване на виртуални инфраструктури и организиране на виртуални лаборатории, позволяващи отдалечен достъп чрез мобилни комуникации.


 

Лаборатория по програмируема логика

Лабораторията е изградена през 2013г. с дарение на фирма ASIC Depot (понастоящем част от Broadcom). Лабораторията разполага с апаратни и програмни модули за проектиране и симулация на базата на технологиите  FPGA и Verilog.