Новини

Последни новини

За дипломирани магистри

05-11-2019

У В Е Д О М Я В А М Евсички дипломирали се студенти през месец септември 2019 год. от специалност „КСТ“ – ОКС „бакалавър” и специалност „КМК” – ОКС „магистър” в срок от 06.11.2019 год. до 1...

Прочети повече