Новини

Специализираща практика 3 курс след 6-ти семестър

10-02-2021

След 6-ти семестър студентите специалност КСТ трябва да проведат задължителна по учебен план специализираща практика с хорариум 150 часа. Практиката следва да се проведе през месеците юни, юли, август и септември на текущата учебна година, съгласно приетата от АС структура на учебния процес. Студентите трябва да практикуват във фирми и организации, в които могат да се възлагат задачи, съответстващи на специалността.

Ред на провеждане на специализиращата практика след 6-ти семестър:

  1. Попълване от студента на писмо до конкретна фирма за специализираща практика.
  2. Подписване на писмото от управителя на фирмата.
  3. Представяне на писмото в кат. „КСТ“ (ст. 309 ТВ)
  4. Изготвяне на заповед от Ректора на ТУ-Варна (за насочване на студента на практика във фирмата, от която е получил съгласие).
  5. Представяне на  работен дневник за изпълнените задачи. по време на практиката.
Формуляр на писмо и дневник - изтегли

Поради обективни причини практиката може да се проведе и извън указания период, но до края на календарната година. Ако практиката е по време на семестъра, не може да има отчетени повече от 4 часа на ден. Тези студенти, които не успеят да си намерят фирми до началото на новата учебна година, имат възможност да проведат практиката в ТУ. Подробностите ще бъдат обявени в началото на учебните занятия.