За връзка с нас

Ръководител катедра доц. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов
Телефон 052 383 439
email hristo@tu-varna.bg

Техн. организатор инж. Виолета Иванова
Телефон +359 52 383 621
email tu_vili@tu-varna.bg