За връзка с нас

Ръководител катедра проф. д-р инж. Венета Панайотова Алексиева
Телефон 052 383 439
email valeksieva@tu-varna.bg

Техн. организатор Христина Янчева
Телефон +359 52 383 621
email h_yancheva@tu-varna.bg