Обучение

Обучение ОКС Бакалавър

Обучението по специалност “Компютърни системи и технологии” в ОКС “Бакалавър” се провежда по нов учебен план от учебната 2016г. в редовна и задочна форма. Продължителността на редовното обучение е 8 семестъра, а на задочното обучение - 10 семестъра. В последния семестър се избират 4 от предлаганите избираеми учебни дисциплини. Обучението завършва с разработване на дипломен проект.
Учебен план
Учебен план

Файлове