Обучение

Обучение ОКС Бакалавър

Обучението по специалност “Компютърни системи и технологии” в ОКС “Бакалавър” се провежда по нов учебен план от учебната 2020г. в редовна и задочна форма. Продължителността на обучението е 8 семестъра (4 години). В последния семестър се избират 3 от предлаганите избираеми учебни дисциплини. Обучението завършва с разработване на дипломен проект или държавен изпит.

> > От учебната 2020/2021г. задочното обучение по специалност “Компютърни системи и технологии” е по нов учебен план с продължителност 8 семестъра (4 години).

> > От учебната 2022/2023г. започва обучение по нова специалност “Изкуствен интелект” в редовна форма. В последния семестър се избират 3 от предлаганите избираеми учебни дисциплини. Обучението завършва с разработване на дипломен проект или държавен изпит.

Учебни планове:

Учебен план
Учебен план
Учебен план

Файлове