Дисциплини

44 Учебна практика 3

Седмичен хорариум 0+0+2
Форма на контрол Текуща оценка

Анотация


Дисциплината "Учебна практика 3 (IT предприемачество)" има за цел да разшири знанията и уменията на студентите за стартиране и развитие на бизнес. Разглеждат се необходимите предпоставки и подходи за идентифициране на потенциалните потребители и анализират се характеристиките на техните потребности. Обръща се внимание на особеностите на конкурентността, създаването на бизнес план, стратегиите за продажби на бизнес, необходимост и особености на отчета и счетоводство. Занятията са базирани на голям брой практически упражнения, целящи затвърждаване и усъвършенстване на представените теории и задачи.

Съдържание


• Планиране на презентации и представяне на идеи
• Идентифициране на идеи и ценности за бизнес
• Финансово и материално планиране
• Дефиниране на целеви пазари и техните характеристики
• Стартиране и развитие на бизнес