Начало

 


катедра "Компютърни науки и технологии"

 

Катедра "Компютърни науки и технологии" провежда обучение в ОКС "Бакалавър" по следните специалности:

 Софтуерни и Интернет технологии

 Компютърни системи и технологии

 

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедра "КНТ" редовно обновява своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите. Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.
 
 
 
 Разпис на занятията за ОКС "Магистър", летен семестър повече>>
 
 Важно съобщение за всички дипломирали се студенти от спец. "КСТ", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", випуск 2013/2014! (message_diplom.pdf)

 
 Регистрация на випускници за Асоциация на възпитаниците на катедра "Компютърни науки и технологии". Повече информация - тук.
 

Катедра КHT


Студентска олимпиада по програмиране

Задачи и решения
Снимки
Архив на PC^2

Асоциация на възпитаниците

Регистрация на випускници

Трета научна конференция с международно участие

Спонсори

 
Risk Management Solutions
Risk Management Solutions
 
Eurorisk Systems

Research metrics
  Zariba
Telecoms


Adastra
 
ASIC
 
158ltd