Начало
 

НА вашето внимание, кандидат магистри!

Катедра "Компютърни науки и технологии" обявява прием за обучение в ОКС "Магистър" по следните специалности:

 Софтуерно инженерство

 Компютърни мрежи и комуникации

 Компютърно инженерство

 Microsoft информационни технологии

 Компютърни технологии в бизнеса 


Тел. за информация - 383 621
 
 
 
 Важно съобщение за всички дипломирали се студенти от спец. "КСТ", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"! (message_diplom.pdf)

 
 Именни стипендии от фондация "Еврика" (Изисквания за кандидатстване , формуляр за кандидатстване )
 
 Дневник за производствена практика след 6-ти семестър (dnevnik_praktika.doc)
 
 Заповед за специализираща практика за студентите от III к. (zapoved_staj.jpg, zapoved_staj001.jpg , zapoved_staj002.jpg , zapoved_staj003.jpg ).