Начало

 


катедри "Компютърни науки и технологии" и "софтуерни и интернет технологии"

 

Катедри "Компютърни науки и технологии" и "Софтуерни и Интернет техологии" провеждат обучение в ОКС "Бакалавър" по следните специалности:

 Софтуерни и Интернет технологии

 Компютърни системи и технологии

 

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедри "КНТ" и "СИТ" редовно обновяват своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите. Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.
 
 
 
 Заповед за специализираща практика за студентите от III к. (спец. СИТ , спец. КСТ - редовно , спец. КСТ - задочно).
 
 Разпределението на студентите от 3 курс, спец. КСТ и СИТ, в групи за учебната 2016-2017 год. повече >>
 
 Образец на задание за дипломна работа за ОКС "Бакалавър", спец. КСТ >> (zadanie-knt.doc )
 
 Образец на задание за дипломна работа за ОКС "Бакалавър", спец. СИТ >> (zadanie-sit.doc )
 
 Важно! Дипломанти ОКС "Бакалавър" - съобщение за дипломно задание (bakalavri.pdf)
 
 Важно! Производствена практика след 6-ти семестър повече >>
 
<< Първа < Предишна 1 2 Следваща > Последна >>