Начало

 


катедра "Компютърни науки и технологии"

 

Катедра "Компютърни науки и технологии" провежда обучение в ОКС "Бакалавър" по следните специалности:

 Софтуерни и Интернет технологии

 Компютърни системи и технологии

 

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедра "КНТ" редовно обновява своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите. Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.
 
 
 
 Важно съобщение за всички дипломирали се студенти от спец. "КСТ", "СИТ", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"! (message_diplom.pdf)

 
 Задание за дипломна работа за ОКС "Магистър" >> (zadanie_mag.pdf) >> Образец на задание (zadanie.doc)
 
 Важно! Промени в разписите на занятията за ОКС "Магистър", зимен семестър, спец. СИ и КМК повече>>
 
 Именни стипендии от фондация "Еврика" (Изисквания за кандидатстване , формуляр за кандидатстване )
 
 Дневник за производствена практика след 6-ти семестър (dnevnik_praktika.doc)