Начало

 


катедри "Компютърни науки и технологии" и "софтуерни и интернет технологии"

 

Катедри "Компютърни науки и технологии" и "Софтуерни и Интернет техологии" провеждат обучение в ОКС "Бакалавър" по следните специалности:

 Софтуерни и Интернет технологии

 Компютърни системи и технологии

 

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедри "КНТ" и "СИТ" редовно обновяват своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите. Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.
 
 
 
 Важно! Производствена практика след 6-ти семестър повече >>
 

 Дневник за производствена практика след 6-ти семестър, спец. КСТ (dnevnik_praktika_kst.doc)

 Дневник за производствена практика след 6-ти семестър, спец. СИТ (dnevnik_praktika_sit.doc) 

 
 Начало на учебните занятия за летен семестър за ОКС "Магистър", спец. СИ, КМК, ИСТ, 2.5 год. - 06.02.2017 г.
 
 Разписи за ОКС "Магистър", летен семестър! повече>>
 
 Успешна програмна акредитация на специалностите от професионално направление 5.3 >>повече (pdf)
 

 На 15.12.2016 г. се проведе тържествено връчване на дипломи повече>>

 
<< Първа < Предишна 1 2 Следваща > Последна >>