Начало

 


катедра "Компютърни науки и технологии"

 

 НА вашето внимание, кандидат СТУДЕНТИ!


 

Катедра "Компютърни науки и технологии" провежда обучение в ОКС "Бакалавър" по следните специалности:

 Софтуерни и Интернет технологии

 Компютърни системи и технологии

 

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедра "КНТ" редовно обновява своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите. Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.
 
 
 
 Разпределение по комисии за дипломни защити ( I комисия , II комисия , III комисия , IV комисия ) .

 
 Важно! Дипломанти ОКС "Бакалавър" - съобщение за дипломно задание (bakalavri.pdf)
 
 Дневник за производствена практика след 6-ти семестър (dnevnik_praktika.doc)
 
 Заповед за специализираща практика за студентите от III к. спец. КСТ, СИТ и КСТ-задочно (zapoved.01.kst.sit1.pdf , zapoved.zad.2.pdf).
 
 Образец на задание за дипломна работа за ОКС "Бакалавър" >> (zadanie.doc )
 
 Регистрация на випускници за Асоциация на възпитаниците на катедра "Компютърни науки и технологии". Повече информация - тук.