Начало

 


катедра "Компютърни науки и технологии"

 

Катедра "Компютърни науки и технологии" провежда обучение в ОКС "Бакалавър" по следните специалности:

 Софтуерни и Интернет технологии

 Компютърни системи и технологии

 

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедра "КНТ" редовно обновява своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите. Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.
 
 
 
 Важно! Обява за свободни места в ОКС "Магистър", държавна поръчка >> (CSE_message.pdf)
 
 Задание за дипломна работа за ОКС "Магистър" >> (zadanie_mag.pdf)
 
 Образец на задание за дипломна работа за ОКС "Магистър" >> (zadanie.doc )
 

 Класиране за ОКС "Магистър", спец. "Компютърни системи и технологии" (.pdf)

 
 Дневник за производствена практика след 6-ти семестър (dnevnik_praktika.doc)
 
 Заповед за специализираща практика за студентите от III к. спец. КСТ, СИТ и КСТ-задочно (zapoved.01.kst.sit1.pdf , zapoved.zad.2.pdf).
 
<< Първа < Предишна 1 2 Следваща > Последна >>