Начало

 


катедри "Компютърни науки и технологии" и "софтуерни и интернет технологии"

 

Катедри "Компютърни науки и технологии" и "Софтуерни и Интернет техологии" провеждат обучение в ОКС "Бакалавър" по следните специалности:

 Софтуерни и Интернет технологии

 Компютърни системи и технологии

 

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедри "КНТ" и "СИТ" редовно обновяват своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите. Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.
 
 
 

 Важно! Тържествено връчване на дипломи (.pdf)

 
 Стажове в чужбина по програма "Еразъм" >>повече>> PDF , PDF , PDF
 
 Важно съобщение за всички дипломирали се студенти от спец. "КСТ" през месец септември 2016 г.! (message_diplom_kst.pdf)

 
 Важно съобщение за всички дипломирали се студенти от спец. "СИТ" през месец септември 2016 г.! (message_diplom_sep.pdf)

 
 Задание за дипломна работа за ОКС "Магистър" >> (zadanie_mag.pdf) >> Образец на задание (zadanie.doc)
 
 Важно! Помени в разписите за ОКС "Магистър" от 1.10.2016 г., зимен семестър! повече>>
 
<< Първа < Предишна 1 2 Следваща > Последна >>