Начало

 


катедра "Компютърни науки и технологии"

 

Катедра "Компютърни науки и технологии" провежда обучение в ОКС "Бакалавър" по следните специалности:

 Софтуерни и Интернет технологии

 Компютърни системи и технологии

 

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедра "КНТ" редовно обновява своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите. Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.
 
 
 
 Важно! Дипломанти ОКС "Бакалавър" - съобщение за дипломно задание (bakalavri.pdf)
 
 Образец на задание за дипломна работа за ОКС "Бакалавър" >> (zadanie.doc )
 
 На вниманието на студентите от спец. КСТ и СИТ. Възможност за стаж в Португалия! Erasmus_traineeship2015.pdf
 
 Окончателно разпределението на студентите от 3 курс, спец. СИТ, в групи за учебната 2015-2016 год. повече >>
 
 Окончателно разпределение на студентите от 3 курс, спец. КСТ, в групи за учебната 2015-2016 год. повече >>
 
 Регистрация на випускници за Асоциация на възпитаниците на катедра "Компютърни науки и технологии". Повече информация - тук.