Начало

 


катедра "Компютърни науки и технологии"

 

Катедра "Компютърни науки и технологии" провежда обучение в ОКС "Бакалавър" по следните специалности:

 Софтуерни и Интернет технологии

 Компютърни системи и технологии

 

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедра "КНТ" редовно обновява своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите. Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.
 
 
 
 Дневник за производствена практика след 6-ти семестър (dnevnik_praktika.doc)
 
 Заповед за специализираща практика за студентите от III к. (zapoved_staj.jpg, zapoved_staj001.jpg , zapoved_staj002.jpg , zapoved_staj003.jpg ).
 
 Окончателно разпределението на студентите от 3 курс, спец. СИТ, в групи за учебната 2015-2016 год. повече >>
 
 Окончателно разпределение на студентите от 3 курс, спец. КСТ, в групи за учебната 2015-2016 год. повече >>
 
 Регистрация на випускници за Асоциация на възпитаниците на катедра "Компютърни науки и технологии". Повече информация - тук.