Обучение

Специалности ОКС "Бакалавър"

Специалност “Компютърни системи и технологии”

Обучението по специалност "Компютърни системи и технологии" (редовна и задочна форма) е по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедра "КНТ" редовно обновява своите учебни планове, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите. Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.

Презентация >>

Видео »
 

Специалност “Изкуствен интелект”

От учебната 2022г. катедра  "Компютърни науки и технологии" започва обучение по нова специалност ОКС “Бакалавър” – “Изкуствен интелект” в редовна форма на обучение.