Научнa дейност

Научна дейност

Научноизследователската дейност на преподавателите от катедра “Компютърни науки и технологии” е неделима и основна част от цялостната им дейност. С поддържането и развитието на тази дейност се цели създаване на естествена научна среда за генериране на идеи, концепции, модели и системи, подпомагащи обучението на студентите и докторантите, както и за повишаване на квалификацията и научното израстване на преподавателите.


Файлове