Академичен състав

teacher img

гл. ас. д-р инж. Илиян Живков Бойчев


i.boychev@tu-varna.bg
052 383 679
210Т

Образование и обучение

2020г. Доктор, дисертационен труд на тема "Проектиране и изследване на система за управление на отдалечени и подвижни обекти", докторска програма "Компютърни системи, комплекси и мрежи"
2016г. Асистент, катедра "КНТ"
2015г. Mагистър, специалност „Компютърни мрежи и комуникации“, ТУ Варна
2013г. Бакалавър, специалност "Компютърни системи и технологии", ТУ Варна

Област на преподавателска дейност

Анализ и синтез на логически схеми
Логика и автомати
Специализирани компютърни системи

Област на научна дейност

Изследване и управление на отдалечени обекти
Системно и приложно програмиране

Публикации

  • Бойчев И., Спасова Г. “Средства за радиовръзка на квадракоптер с наземна станция“ СБОРНИК ДОКЛАДИ Четвърта научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии" ТУ-Варна, гр. Варна, том 1, ISSN 1312-3335, 2016 г., стр. 69-75
  • Спасова Г., Бойчев И. “Методи за компресия на изображения - сравнителен анализ “ СБОРНИК ДОКЛАДИ Четвърта научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии" ТУ-Варна, гр. Варна, том 1, ISSN 1312-3335, 2016 г., стр. 76-82
  • Бойчев, И. С. Иванов. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРОН ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ. СБОРНИК ДОКЛАДИ Трета научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии" ТУ-Варна, гр. Варна, том 2, ISSN 1312-3335, 2015 г., стр. 102-108
  • Бойчев, КОМУНИКАЦИОНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА. СБОРНИК ДОКЛАДИ Юбилейна научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии" ТУ-Варна, гр. Варна, том 2, ISSN 1312-3335, 2013 г., стр. 122-128

Допълнителна информация

Езици

Английски


Автобиография