Академичен състав

teacher img

доц. д-р инж. Ивайло Пламенов Пенев


ivailo.penev@tu-varna.bg
052 383 409
205Т

Образование и обучение

2018г. Доцент, научно направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", научна специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
2013г. Доктор, научно направление „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, дисертационен труд на тема „Подход за планиране и изпълнение на паралелни задачи в разпределена среда“, Технически университет – Варна
2006г. Магистър, спец. „Компютърни системи и мрежи“, Технически университет – Варна
2005г. Професионална квалификация „Учител“, Отделение за повишаване на квалификацията, Технически университет - Варна
2004г. Обучение по програма „Еразъм“ в Otto-von-Guericke Universitaet, Магдебург, Германия
2004г. Бакалавър, спец. „Компютърни системи и технологии“, Технически университет - Варна

Област на преподавателска дейност

Дискретни структури

Езикови процесори

Компилатори и интерпретатори

Машинно обучение

Област на научна дейност

Формални методи, формални граматики и формални езици

Езикови процесори, компилатори и интерпретатори

Машинно обучение

Публикации

 • Todorov D., Zh. Zheynov, H. Valchanov, M. Karova, I. Penev. Investigation of the influence of a template matrix on the embedding of information in an image, Annual Journal of Technical University of Varna, vol, 5, No 2 (2021), ISSN: 2603-316X, Technical University of Varna, pp. 140-145, 2021.
 • Пенев И., Д. Петков. Протокол за peer to peer трансфер на структури от файлове, сп. „Компютърни науки и технологии“, год. XIX, бр. 1/2021, ISSN: 1312-3335, Технически университет-Варна, pp. 50-55, 2021.
 • Penev I., D. Dimitrov. Design of a Virtual Machine for Training Compilers, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS`2021, Proceedings, September 30 - October 02, 2021, Varna, Bulgaria (ICAI'21), ISBN: 978-1-6654-2661-9, DOI: 10.1109/ICAI52893.2021.9639831, IEEE, pp. 1-4, 2021.
 • Karova M., I. Ivanov, I. Penev, K. Mitev. A New Model of Logo Generator, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS`2021, Proceedings, September 30 - October 02, 2021, Varna, Bulgaria (ICAI'21), ISBN: 978-1-6654-2661-9, DOI: 10.1109/ICAI52893.2021.9639860, IEEE, pp. 210-213, 2021.
 • Dimitrov D., I. Penev. Design of a Training Compiler for Increasing the Efficiency of Language Processors Learning, Proceedings of the 17th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education", vol. 2, ISSN: 2066-026X, Bucharest, Adl Romania, 2021.
 • Kalcheva N., M. Karova, I. Penev. Comparison of the accuracy and the execution time of classification algorithms for Bulgarian literary works, 2020 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), ISBN:978-1-7281-9309-0, IEEE, 2020.
 • Kalcheva N., M. Karova, I. Penev. Comparison of the accuracy of SVM kernel functions in text classification, Proceedings of the International Conference on Biomedical Innovations and Applications, BIA 2020, ISBN: 978-172817073-2, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., pp. 141-145, 2020.
 • Karova M., I. Penev, D. Marinov. Design and Implementation of Cryptocurrency Price Prediction System, Advances in Intelligent Systems and Computing 1230 AISC, ISSN: 2194-5357, Springer Nature, pp. 628-643, 2020.
 • Penev I., M. Karova. Implementation of a Training Parser Using Explicit Abstract Syntax Tree, Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’19, June 21-22, Ruse, Bulgaria, ACM International Conference Proceeding Series, ISBN: 978-1-4503-7149-0, ACM Inc., N.Y. USA, pp. 299-303, doi>10.1145/3345252.3345283, 2019.
 • Karova M., I. Penev. Algorithm for html preprocessing in email messages, Proceedings of the International Conference on Biomedical Innovations and Applications, BIA 2019, ISBN: 978-172814754-3, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019.
 • Penev I., M. Karova, M. Todorova, D. Zhelyazkov. Robot Self-Detection System, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal (ASTESJ), Vol. 3, Iss. 6, ISSN: 2415-6698, ASTES Publishers, USA, 2018, pp. 391-402.
 • Penev I., M. Karova, D. Todorov. Handwritten Digit Recognition Using Blob Detection and Machine Learning, ANNA '18; Advances in Neural Networks and Applications, ISBN: 978-3-8007-4756-6, St. St. Konstantin and Elena resort, Bulgaria, 2018, pp. 1-6.
 • Penev I., M. Karova. Graph-Based Neural Network for Handwritten Digit Recognition. Proceedings of 53-rd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2018), 28-30 June 2018, Sozopol, Bulgaria, Iss. 1, ISBN: 2603-3259, Publishing House, Technical University of Sofia, 2018, pp. 322-325.
 • Karova M., N. Vasilev, I. Penev. Ant colony optimization algorithm for traffic flow estimation. Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’17, June 23-24, Ruse, Bulgaria, ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 1369, ISBN: 978-1-4503-5234-5, ACM Inc., N.Y. USA, pp. 1-10, doi> 10.1145/3134302.3134317, 2017.
 • Karova M., I. Penev, M. Todorova, D. Zhelyazkov. Plane Transformation Algorithm for a Robot Self-Detection. Proceedings of Computing Conference 2017, 18-20 July 2017, London, UK, ISBN (IEEE XPLORE): 978-1-5090-5443-5, ISBN (USB): 978-1-5090-5442-8, IEEE, 2017.

Допълнителна информация

Профил в ResearchGate - https://www.researchgate.net/profile/Ivaylo_Penev

Член на съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов"

Член на Научно-технически съюз - Варна

Езици

Английски


Автобиография