Академичен състав

teacher img

ас. инж. Виктор Петков Машков


viktor.mashkov@tu-varna.bg
383 621
513a E

Образование и обучение

2022г. Магистър, спец. "Системи с изкуствен интелект", Технически университет Варна  
2020г. Бакалавър, спец. "Компютърни системи и технологии", Технически университет Варна

Област на преподавателска дейност

Програмиране на C/C++
Програмиране на Python

Област на научна дейност

Изкуствен интелект
Машинно обучение

Публикации

  • P. H. Mashkov and V. Petkov Mashkov, "Equipment and Methodology for State of Charge Determination in Lithium - ion Batteries at Different Operating Modes," 2022 8th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/EEAE53789.2022.9831388.

Допълнителна информация

Езици

Английски


Автобиография