Академичен състав

teacher img

ас. инж. Мариета Методиева Йорданова


marieta.yordanova@tu-varna.bg
383 424
102T

Образование и обучение

2022г. Магистър, спец. „Киберсигурност“, Технически университет – Варна
2020г. Бакалавър, спец. „Комуникационна техника и технологии“, Технически университет – Габрово

Област на преподавателска дейност

Езикови процесори
Компилатори и интерпретатори

Област на научна дейност

Машинно обучение
Изкуствен интелект

Допълнителна информация

Езици

Английски