Академичен състав

teacher img

ас. инж. Магдалена Радославова Бойчева


m.boycheva@tu-varna.bg
383 424
102T

Образование и обучение

2021г. Асистент, катедра "КНТ"
2021г. Магистър, специалност "Компютърни мрежи и комуникации", ТУ-Варна
2019г. Бакалавър, специалност "Софтуерни и Интернет технологии", ТУ-Варна

Област на преподавателска дейност

Операционни системи
Извличане на информация в Интернет

Област на научна дейност

Операционни системи

Допълнителна информация

Езици

Английски