Академичен състав

teacher img

ас. инж. Венелин Георгиев Малешков


v.maleshkov@tu-varna.bg
383 424
102T

Образование и обучение

2023г. Асистент, катедра "КНТ"
2023г. Магистър, специалност "Компютърни мрежи и комуникации", ТУ-Варна
2021г. Бакалавър, специалност "Компютърни системи и технологии", ТУ-Варна

Област на преподавателска дейност

Операционни системи
Основи на компютърните комуникации
Електронна търговия
Бази данни

Област на научна дейност

Блокчейн технологии

Допълнителна информация

Езици

Английски