Академичен състав

teacher img

ас. инж. Десислава Димитрова Ангелова - Жейнова


d.zhejnova@tu-varna.bg
052 383 638
406Т

Образование и обучение

2024г. Асистент, катедра "КНТ"
2020г. Докторант в катедра „КНТ“,ФИТА,ТУ-Варна
2007г. Бакалавър, специалност „Счетоводство и контрол“, ИУ Варна
1995г. Магистър, специалност “Автоматизация на производството “, РУ „Ангел Кънчев” гр. Русе

Област на преподавателска дейност

Основи на компютърните системи
Микропроцесорна техника

Област на научна дейност

Комуникационна и компютърна техника

Публикации

1. Жейно Ив. Жейнов, Десислава Д. Ангелова. Методи за анализ на съвременни оптични влакна. /„Компютърни науки и технологии”, 2022, бр.1, Варна, ТУ-Варна, с. 80-89. ISSN 1312-3335.
2. Zhejnov Z.I., Angelova, D.D. Numerical methods for the analysis of light propagation in a class of modern optical fibers. XVII международна конференция «Стратегія якості в промисловості і освіті», ТУ-Варна, Варна. Украйна, Днепър, Журфонд, 6.2023, с. 269-276. ISBN 978-966-934-437-3.
3. Zhejno I. Zhejnov, Desislava D. Angelova. Simulation of light propagation in a photonic crystal fiber. VIII международна научна конференция "ИНДУСТРИЯ 4.0". Научно-технически съюз по машиностроене, София, с. 313-316, ISSN 2534-8582

Допълнителна информация

Езици

Английски, руски