Академичен състав

teacher img

гл. ас. д-р инж. Пролет Стойчева Денева


prolet_deneva@tu-varna.bg
383 433
101ТВ

Образование и обучение

2022г. Доктор, дисертационен труд на тема "Изследвания по автоматично разпознаване на биологични видове от техните акустични емисии"
2019г. Асистент, катедра "КНТ"
2016г. Докторант в катедра „ЕТМ“,ФИТА,ТУ-Варна
1997г. Магистър, специалност “Електроника и микроелектроника“, ТУ-ВарнаОбласт на преподавателска дейност

Дискретни структури
Изкуствен интелект

Област на научна дейност

Цифрова обработка на сигнали

Публикации

  • N. Dukov, P. Deneva, T. Ganchev, P. Parushev (2016). Intelligent audio logger for bird sounds. Acoustics 2016, 14-15 October 2016, Varna, Bulgaria.
  • Денева П.С., Разпознаване на характеристична мелодия на биоакустични сигнали, Акустика 2017, ISSN 1312-4897, стр.57-60.
  • Денева П.С., Ганчев Т. Д., Моделиране на характеристична мелодия на птичи вокализации, КНТ 2018,1/2018,ТУ-Варна, ISSN 1312-3335,стр.57.
  • Денева П.С., Ганчев Т. Д., Оценка на грешката при моделиране на характеристична мелодия на птичи вокализации, Акустика 2018, 19-20 октомври 2018, ISSN 1312-4897, стр.12-17.

Допълнителна информация

Езици

Английски, руски