Academic Staff

teacher img

Associate Professor PhD Zhejno Ivanov Zheinov


zh_viv@tu-varna.bg
052 383 260
407T

Education and training

2015 PhD, Dissertation title: Analysis of the propagation down a multimode optical fiber by computer modeling
2014 CCNA Routing and Switching – TU-Varna, Bulgaria
2006 English for academic purposes course. TU-Varna. Certificate of English language qualification.
1995 Assessor of Machines and Equipment in the electronics and the electronic industry cource. Independent assessor license.
1988 Certificate for supporting of 16-bit microcomputers.
1987 Master of Science in Radiotechnics. TU-Varna.

Teaching subjects

Computer Peripheral.
Instruments for control and diagnostics.
Microprocessors.
Microprocessor systems.
Single-chip microprocessors for network application.
Devices and systems for optical communication.

Research areas

Applications of the microprocessor systems in the remote control and monitoring.
Modeling of optical communication.
Home automation and energy-saving technologies.

Publications

 • Жейнов, Жейно. Дистанционное управление автомодели, используя Bluetooth. XIII международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» т.2, Варна, НМетАУ, IнIФН, ТУ-Варна, 2017. /под печат/.
 • Жейнов, Жейно. Дистанционно управление на автомодел посредством Wi-Fi. XIII международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» т.1, Варна, НМетАУ, IнIФН, ТУ-Варна, 2017, с. 328-332. ISBN 978-966-7433-13-1.
 • Жейнов, Жейно. Осветлението като средство за комуникация. // „Компютърни науки и технологии”, 2016, бр.1, Варна, ТУ-Варна, с. 39-44. ISBN 1312-3335.
 • Жейнов, Жейно, Сава Иванов. Удалённый мониторинг и управление с использованием GPRS. „Электротехнические и Компьютерныe Системы” № 23 (99), 2016, с. 58-64. ISSN Print 2221-3937, ISSN Online 2221-3805.
 • Жейнов, Жейно, Милена Карова. Приложение на генетичен алгоритъм при моделиране на оптично поле. Международна научно-практическа конференция „Математиката като приложна и фундаментална наука”. Варна, ИУ-Варна, 2015, с. 178-185. ISBN 978-954-21-0860-3.
 • Жейнов, Жейно, Сава Иванов. Удалённый мониторинг и управление с использованием GPRS. IV Украино-немецкая конференция ”Информация, Культура, Техника”, Сборник тезисов докладов, Одеса, 2016, с. 60-61.
 • Иванов, Сава, Жейно Жейнов. Автоматическая метеорологичная станция. XII международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» , Варна, ТУ-Варна, 2016, с. 547-549. ISBN 978-966-2752-71-7.
 • Жейнов, Жейно. Симулация на дисперсията в кръгли оптични влакна. III научна конференция с международно участие „Компютърни науки и технологии”. Варна, ТУ-Варна, 2015. // „Компютърни науки и технологии”, 2015, бр.1, с. 62-68. ISSN 1312-3335.
 • Zhejnov, Zhejno, Jordan Urumov. Simplified analysis of dispersion and attenuation of the Brag fiber. International Scientific Technical Conference “Technics, Technology, Education, Safety”.V.Tarnovo, 2015, Proceedings v.2, pp.52-55. ISSN 1310-3946.
 • Zhejnov, Zhejno, Jordan Urumov. Simplified analysis of dispersion and attenuation of the Brag fiber. Machines, Technologies, Materials 5/2015, Scientific technical Union of Mechanical Engineering, Sofia, pp.33-36, ISSN 1313-0226.
 • Zhejnov, Zhejno, Jordan Urumov. Analysis of Dispersion and Attenuation Characteristics of the Bragg fiber. // Photonics & Optoelectronics (P&O), vol. 3, 2014. Science and Engineering Publishing Company, USA, 2014, pp.59-65, doi: 10.14355/jpo.2014.03.007.
 • Жейнов, Жейно. Дистанционно управление за автомодел чрез Bluetooth. Русенски Университет, Научни трудове, т.53, сер. 3.2, Русе, 2014, с. 33-37. ISSN 1311-3321.
 • Жейнов, Жейно, Конвертор на RS232 в оптичен канал, Научна конференция с международно участие „Компютърни науки и технологии’2015”, Варна, // „Компютърни науки и технологии“, ТУ-Варна, 2014, бр.1, с.57 – 61. ISSN 1312-3335.
 • Жейнов, Жейно, Сава Иванов. GPRS система за дистанционно наблюдение и управление, Научна конференция с международно участие „Компютърни науки и технологии’2015”, // „Компютърни науки и технологии“, ТУ-Варна, 2014, бр.1, с. 53 – 56. ISSN 1312-3335.
 • Иванов, Сава, Жейно Жейнов. Някои проблеми при управлението на устройства с ниска консумирана мощност. // "Компютърни науки и технологии", 2013, бр.1, Варна, ТУ-Варна, с. 65-70, ISSN 1312-3335.
 • Жейнов, Жейно. Възможности за предаване на данни чрез полимерни оптични влакна. // "Компютърни науки и технологии", 2013, бр.1, ТУ-Варна, 2013, с. 71-76. ISSN 1312-3335.
 • Иванов, Сава, Жейно Жейнов. Захранващ блок за микропроцесорна система от алтернативни източници. IX Международная конференция "Стратегия качества в промышлености и образовании”, т.1 , Варна, ТУ-Варна, 2013, с. 324-327. ISBN 978-966-2637-19-9.


Additional information

Member of the Union of Automation and Informatics.

Languages

Russian, English, German