Дисциплини

12 Курсов проект - избираем

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Текуща оценка

Анотация


?

Съдържание


а Програмни езици и програмиране в Интернет
б Бази от данни и информационни системи
в Технология на програмирането
г Администриране на локални и Интернет мрежи